G.S.M. "A1" 091

UVOD

 
Br.
 
 

Prednja

 
 

Zadnja

 
 

Ime kartice

 
 
God.
 
0001
A1-1

R

2 DEBLJA zupca + ( MICRO sim, BEZ zubaca ) USIM
Čip-27
cat: A1-001_1
Čip-30
cat: A1-001_2 ®
2018
0002
A1-2 Isključi PIN

R

2 TANJA zupca + ( MICRO sim, BEZ zubaca ) USIM
Čip-31
cat: A1-002_1 ®
Čip-31
cat: A1-002_2
2018
0003
A1-2a Isključi PIN

R

2 DEBLJA zupca + ( MICRO sim, BEZ zubaca ) USIM
Čip-30
cat: A1-002a_1 ®
Čip-27
cat: A1-002a_2-2018 ®
cat: A1-002a_2-2019 ®
2018
0004
A1-3

 

2 TANJA zupca + ( MICRO sim, BEZ zubaca ) USIM
Čip-31
cat: A1-003
2019
CHIP        

27.

30.

31.

   
1_1, 2a_2

1_2

3

   
Ako znate za karticu koja nije na ovom popisu molio bi vas da me obavijestite i da mi pošaljete sliku kartice ako je to moguće.

UVOD

 

ZOGGY