G.S.M. "Vip" 091

UVOD

 
Br.
 
 

Prednja

 
 

Zadnja

 
 

Ime kartice

 
 
God.
 
0001
VIP  1
3 zupca
Čip-4 
cat: V-001 (04/99) (Austria Card) ®
1999
0002
VIP  1a

R

2 zupca okomito
Čip-4
cat: V-001a_1 05/99 (Austria Card) ®
cat: V-001a_1 09/99 (Austria Card) ®
Čip-4(Vo2)
cat: V-001a_2 01/00 (Austria Card) ®
1999
0003
VIP  1b
2 zupca vodoravno     In Card
Čip-3
cat: V-001b ®
1999
0004
VIPme  2
2 zupca okomito    
Čip-4 
cat: V-002_1 (05/99) (Austria Card) ®
cat: V-002_1 (09/99) (Austria Card) ®
cat: V-002_1 (10/99) (Austria Card) ®
cat: V-002_1 (11/99) (Austria Card) ®
Čip-6
cat: V-002_2 (01/00) (Austria Card) ®
Čip-8
cat: V-002_3 (04/00) (Austria Card) ®
cat: V-002_3 (06/00) (Austria Card) ®
cat: V-002_3 (08/00) (Austria Card) ®
1999
0005
VIPme  2a
2 zupca vodoravno     In Card
Čip-???
cat: V-002a
2000
0006
VIPsmart  3 ( www.vipnet.hr )
2 zupca vodoravno  /  bijela slova na poleđini
Čip-5
cat: V-003 ®
2001
0007
VIPsmart  3a ( www.vipnet.hr )
2 zupca okomito  /  bijela slova na poleđini    
Čip-8    
cat: V-003a 10/01 (Austria Card) ®
cat: V-003a 08/02 (Austria Card) ®
2002
0008
VIPsmart  3b ( VIPsmart Super SIM kartica )
2 zupca okomito  /  bijela slova na poleđini    
Čip-8 
cat: V-003b 01/03 (Austria Card) ®
2003
0009
VIPsmart  3c ( VIPsmart Super SIM kartica )
1 široki zubac vodoravno  /  bijela slova na poleđini
Čip-9 
cat: V-003c ®
2001
0010
VIPsmart  3d ( www.vipnet.hr )
2 zupca okomito  /  crna slova na poleđini
Čip-8
cat: V-003d 02/01 (Austria Card) ®
cat: V-003d 07/01 (Austria Card) ®
2001
0011
VIPsmart  3e ( VIPsmart Super SIM kartica )
1 široki zubac vodoravno  /  bijela slova na poleđini
Bijela kocka sa PIN i PUK
Čip-9(Vo2)
cat: V-003e ®
2001
0012
VIPme  4
2 zupca okomito  
Čip-8(Vo2)
cat: V-004 02/01 (Austria Card) ®
cat: V-004 07/01 (Austria Card) ®
cat: V-004 09/01 (Austria Card) ®
2001
0013
VIPme  4a
2 zupca vodoravno
Čip-3(Vo2)
cat: V-004a ®
2001
0014
VIPme SIM kartica  5
2 zupca vodoravno
Čip-5(Vo2)
cat: V-005 ®
2002
0015
VIPme SIM kartica 5a
2 zupca okomito   
Čip-8(Vo2)
cat: V-005a 01/02 (Austria Card)
cat: V-005a 03/02 (Austria Card) ®
2002
0016
VIPme Super SIM kartica  5b
2 zupca okomito   
Čip-8(Vo2)  
cat: V-005b_1 03/02 (Austria Card)
Čip-12(Vo2)
cat: V-005b_2 06/03 (Austria Card)
cat: V-005b_2 08/03 (Austria Card) ®
2002
0017
VIPme Super SIM kartica  5c
1 široki zubac
Čip-9
cat: V-005c ®
2004
0018
VIPme Super SIM kartica  5d
2 zupca okomito
Čip-
cat: V-005d 01/03 (Austria Card) ®
2004
0019
VIPme Super SIM kartica  6
2 zupca okomito  
Čip-11 
cat: V-006_1 09/03 (Austria Card) ®
 
cat: V-006_2 04/04 (Austria Card) ®
cat: V-006_2 09/04 (Austria Card) ®
cat: V-006_2 11/04 (Austria Card) ®
 
cat: V-006_3 01/05 (Austria Card)
cat: V-006_3 02/05 (Austria Card) ®
cat: V-006_3 06/05 (Austria Card) ®
cat: V-006_3 08/05 (Austria Card) ®
cat: V-006_3 10/05 (Austria Card) ®
2003
0020

VIPme Super SIM kartica  6a
3 zupca
Čip-2(Vo2)
cat: V-006a ®
2005
0021
VIPme Super SIM kartica  6b
1 zubac
Čip-9(Vo2)
cat: V-006b ®
2005
0022
Vipsmart Super SIM kartica  7
3 zupca
Čip-2
cat: V-007 ®
2006
0023
Vipsmart Super SIM kartica  7a
1 zubac
Čip-9
cat: V-007a ®
2006
0024
Vip 8
1 zubac
Čip-9
cat: V-008 ®
2007
0025
Vip 8a
2 TANJA zupca
Čip-13
cat: V-008a_1 ®
Čip-20
cat: V-008a_2 ®
2007
0026
Vip 8b
2 DEBLJA zupca
Čip- 13
cat: V-008b ®
2007
0027
Vipme 9

2 TANJA zupca
Čip-13(Vo2)
cat: V-009_1 ®
Čip-20(Vo2)
cat: V-009_2 ®
2007
0028
Vipme 9a R

2 DEBLJA zupca
- čip 11
cat: V-009a_1 11/05 (Austria Card) ®
cat: V-009a_1 01/06 (Austria Card) ®
cat: V-009a_1 03/06 (Austria Card) ®
cat: V-009a_1 07/06 (Austria Card) ®
cat: V-009a_1 10/06 (Austria Card) ®
cat: V-009a_1 11/06 (Austria Card) ®
cat: V-009a_1 02/07 (Austria Card) ®
cat: V-009a_2 (Austria Card) - otisak AustriaCard je kosi i NEMA mj./god.
2007
0029
Vipme 10

1 zubac
Čip-18(Vo2)
cat: V-010 ®
2007
0030
Vipme 10a

2 DEBLJA zupca
Čip-18
cat: V-010a ®
2007
0031
Vipme 11 R
2 DEBLJA zupca
- čip 11(Vo2)
cat: V-011_1 11/05 (AustriaCard) ®
cat: V-011_1 01/06 (AustriaCard) ®
cat: V-011_1 03/06 (AustriaCard)
cat: V-011_1 06/06 (AustriaCard) ®
cat: V-011_1 07/06 (AustriaCard) ®
cat: V-011_1 02/07 (AustriaCard) ®
cat: V-011_1 09/07 (AustriaCard) ®
- čip 11
cat: V-011_2 (AustriaCard) - otisak AustriaCard je ukoso,  NEMA mj./god. ®
- čip 18(Vo2)
cat: V-011_3 - NEMA otisak (AustriaCard) ®
2007
0032
Vipme 11a
2 TANJA zupca
Čip-13(Vo2)  
cat: V-11a_1 ®
Čip-20(Vo2)
cat: V-11a_2 ®
2007
0033
Vipme 11b
1 zubac
Čip-18
cat: V-011b ®
2007
0034
Vip 12
2 TANJA zupca
Čip-13
cat: V-012_1 ®
Čip-20
cat: V-012_2 ®
2008
0035
Vip 12a
1 zubac
Čip-9
cat: V-012a_1 ®
Čip-22
cat: V-012a_2 ®
2008
0036
Vip 12b
2 DEBLJA zupca (mSIM)
Čip-11
cat: V-012b ®
2010
0037
Vip 13
2 DEBLJA zupca
Čip-18
cat: V-013 ®
2010
0038
Vip 13a
1 zubac vodoravno
Čip-28
cat: V-013a ®
2010
0039
Vip 13b
2 TANJA zubca
Čip-20
cat: V-013b ®
2011
0040
Vip 13c
1 zubac
Čip-18
cat: V-013c ®
2011
0041
Vip 14
2 DEBLJA zupca
Čip-18
cat: V-014 ®
2012
0042
Vip 14a
1 zubac (USIM)
Čip-18
cat: V-014a ®
2012
0043
Vip 14b
1 zubac  vodoravno (USIM)
Čip-28
cat: V-014b ®
2012
0044
Vip 14c
2 DEBLJA zupca ( MICRO sim )
Čip-18
cat: V-014c
2012
0045
Vip 15
2 DEBLJA zupca ( MICRO sim )
Čip-18
cat: V-015 ®
2012
0046
Vip 16
1 zubac okomito
Čip-18
cat: V-016 ®
2012
0047
Vip 17
2 DEBLJA zupca ( MICRO sim )
Čip- 18
cat: V-017 ®
2013
0048
Vip 17a
2 zupca vodoravno ( NANO sim )
Čip- 18
cat: V-017a ®
2013
0049
Vip 18
2 TANJA zupca + ( MICRO sim, BEZ zubaca ) USIM
Čip- 24
cat: V-018 ®
2013
0050
Vip 18a
1 KOSI zubac vodoravno + ( MICRO sim, BEZ zubaca ) USIM
Čip- 28
cat: V-018a ®
2013
0051
Vip 18b
2 DEBLJA zupca + ( MICRO sim, BEZ zubaca ) USIM
Čip- ??
cat: V-018b
 
0052
Vip 19
2 TANJA zupca + ( MICRO sim, BEZ zubaca) USIM
Čip- 20
cat: V-019 ®
2014
0053
Vip 19a
1 zubac + ( MICRO sim, BEZ zubaca) USIM
Čip- 28
cat: V-019a ®
2014
0054
Vip 20
2 TANJA zupca + ( MICRO sim ) USIM
Čip-
cat: V-020
2014
0055
Vip 21
1 TANJI zubac + ( NANO sim )
Čip-26
cat: V-021 ®
2014
0056
Vip 22
2 DEBLJA zupca ( NANO sim )
Čip-
cat: V-022 ®
2014
0057  
Vip 22a
3 DEBLJA zupca ( NANO sim )
Čip-
cat: V-022a
2014
0058
Vip 23 R
2 DEBLJIA zubca ( MICRO + NANO sim, BEZ zubaca )
Čip- 16
cat: V-023_1 ® (dva serijska nroja)
cat: V-023_3 ® (bez br. telefona)
Čip- 25
cat: V-023_2-2016 ® (serij. br. i broj telefona)
cat: V-023_5 ®
Čip- 30
cat: V-023_2-2016 ® (bez br. telefona)
Čip- 27
cat: V-023_4-2016 ® (serij. br. i broj telefona)
2015
0059
Vip 23a R
2 TANJA zubca ( MICRO + NANO sim, BEZ zubaca )
Čip- 26
cat: V-023a_1-2015 ®
cat: V-023a_1-2016 ®
cat: V-023a_2-2015 ®
cat: V-023a_2-2016 ®
2015
0060
Vip 24 R
2 DEBLJIA zubca ( MICRO + NANO sim, BEZ zubaca )
Čip- 30
cat: V-024_1-2016 ®
cat: V-024_1-2017 ®
cat: V-024_2 ®
2017
0061
Vip 24a R
2 TANJA zubca ( MICRO + NANO sim, BEZ zubaca )
Čip- 26
cat: V-024a ®
cat: V-024a_2 ®
2017
0061
Vip 25  Isključen pin R
2 DEBLJA zubca ( MICRO + NANO sim, BEZ zubaca )
Čip- 27
cat: V-025_1-2016 ®
cat: V-025_1-2018 ®
cat: V-025_2-2017 ®
2017
0062
Vip 25a  Isključen pin  
2 TANJA zubca ( MICRO + NANO sim, BEZ zubaca )
Čip- 31
cat: V-025a ®
2017
0063
Vip 26 R
2 TANJA zubca
Čip- 19
cat: V-026_1-2016 ®
Čip- 26
cat: V-026_2-2017
2017
0064
Vip 26a  
1 zubac
Čip- 25
cat: V-026a ®
2018
0065
Vip 27  
1 zubac + ( MICRO sim, BEZ zubaca) NFC USIM
Čip- 18
cat: V-027 ®
2018
izgled kartica sa TANJIM i DEBLJIM zubcima
  DEBLJI zubac TANJI zubac
ČIPOVI na VIP karticama

2.

3.

4.

5.

6.

6a / 7

 1b / 4a

1 / 1a

3 / 5

1a_2

8.

9.

11.

12.

13.

2 / 3a / 3b

3d / 4 / 5a / 5b_1

3c / 5c / 6b / 7a

8 / 11a_1 / 12a

6_1 / 9a_1

10_1 / 12b

5b_2 / 6_2

8a_1 / 8b / 9

11_1 / 12

16.

18.

20.

21.

22.

23

9a_2 / 9b / 10

10_2 / 10a / 11b

10b / 12c / 13 / 13c

14 / 14a / 15 / 16

17 / 17a

8a / 9 / 11 / 12

12b / 13b / 18

19

12a / 13a

11a_2 / 12a

25.

26.

27.

28.

30.

23 24 23 13a / 14b / 19a

24

31.

?

 

 

 

  2a

 

 

 

Ako znate za karticu koja nije na ovom popisu molio bi vas da me obavijestite i da mi pošaljete sliku kartice ako je to moguće.

 

THE END

 

UVOD

 

ZOGGY