UVOD

● Dragi kolekcionari,

Dalo bi se puno toga pisati ali neću, iz razloga što o karticama znate više-manje sve. Na ovim stranicama obuhvaćene su sve telefonske kartice koje su tiskane u periodu od 1991.g. do današnjeg dana u republici Hrvatskoj.  Tu ćete naći i kartice za mobitele kao i kartice koje su tiskane u privatnom aranžmanu, te kartice koje su drugi tiskali o nama. Kartice su podijeljene po godinama i temama radi lakšeg traženja.

Nadam se da čete naći ono što vas interesira.

Pozdrav ZOGGY


● Dear collectors,

I could write lot about phonecards, but i assume that you know more-less all about them. On this website are all phonecards from 1991. year to this day in Croatia. Here also you can find of mobilephones, as phonecards which other countries made on our theme. Phonecard catalogue is splited on years and themes for easier finding.

I hope that you will find what you are looking for.

Greetings ZOGGY.

 

● BEZ VAS OVO NE BI BILO MOGUĆE OSTVARITI

Zlatko MORIĆ,  Tihomir TONDINI,  Dino i Davorka DELFAR,  Zlatko KOPECKI,  Mirko JELUŠIĆ,  Boris KNEŽIĆ,  Edo TIJAN,  Tomo SJEKAVICA,  Ivan BOŽIČEVIĆ,  Zlatko PLESIVČAK,  Lidija TARTICCHIO,  Vedran RUBIL,  Dražen SUTLAR,  Zvonimir VLAH,  Vladimir MANESTAR,  Vladimir KRAJIŠNIK,  Saša TOMAC, Josip ŠTILINOVIĆ,  Fuad ĆIMIĆ,  Nedjeljko PETROVIĆ,  Ivan PULJIĆ.

Kolekcionari HVALA na pomoći što sudjelujete u dopuni ovih stranica:  ostali pridružite se.

 

Most of cards I offer for swap you can find on pages Colnect under name of RiDado. I hope that you will find what you looking for to make sucesfull exchange and help each other in collecting.

  

Kazalo

 

Redni br.

Ime kartice

RR

Impulsa
Serija
 
Očitani broj Očit. naklada
  Datum
Kataloški: broj

Logo

Čip       Naklada
R - razlika
RR - razlika i raritet
RR - raritet

 

Number phonecards

magnetic 1991-1993


1991 / 0001 - 0005

1992

/ 0006 - 0015

1993

/ 0016 - -

chip 1991-2000


1991 / 0017 - -
1992 / 0018 -

0033

1993 / 0034 - 0048
1994 / 0049 - 0064
1995 / 0065 - 0088
1996 / 0089 - 0117
1997 / 0118 - 0172
1998 / 0173 - 0224
1999 / 0225 - 0291
2000 / 0292 - 0332

chip 2001-2010


2001

/ 0333 - 0373
2002 / 0374 - 0387
2003 / 0388 - 0411
2004 / 0412 - 0432
2005 / 0433 - 0438
2006 / 0439 - 0454
2007 / 0455 - 0463
2008 / 0464 - 0475
2009 / 0476 - 0479
2010 / NO CARD

chip 2011-2020


2011

/ 0480 - 0483
2012 / 0484 - 0488
2013 / NO CARD
2014 / 0489 - 0492
2015 / NO CARD
2016 / 0493 - 0495
2017 / NO CARD
2018 / NO CARD
2019 /  0496 - 0497
2020  /  0498 - 0500

 

● LOGO - This is official sign on phonecards in Croatia, for now there are four of them because company changed names that many times.
● LOGO - Ovo je službeni znak na telefonskim karticama u Hrvatskoj, za sada su četri jer je kompanija toliko puta mijenjala ime.

Logo 1  (1991 - 1998)

● Croatia Telekom

Croatian post and telecomunications  after declaration of independence republic of Croatia 30. May 1991 made public phone boths. for more qualty service to tourists at summer 1991. on our coast comed phone boths and phonecards from GPT company from GB. phonecards had on one side magnetic line with impulses. In continental croatia was installed phone boths  from spanish company AMPER and phonecards from french company GEMPLUS with contact plate and from below can be found CHIP, from phonecards was given name CHIP CARDS.

In spring 1994, HPT introduce unique sistem of public phone boths and chip cards on whole teritory of croatia. today In Republic of Croatia is in use more than ten thousand phone boths i more than million phonecards on year. Phonecards as thing for making phonecalls, and like new media for keep advertising, found its passion collectors. Phonecards are colecting and swaping from all over the world. Traveling museums-colections represent visitors phonecards from all over the world and unite nations and their cultures.

                                                                            Croatian phone catallog 1998.y.


● Hrvatski Telekom

Hrvatska pošta i telekomunikacije je odmah nakon proglašenja nezavisne Republike Hrvatske 30. svibnja 1991. godine instalirala javne telefonske govornice s naplatom putem kartica. Radi kvalitetnijeg pružanja usluga turistima ljeta 1991., u obalnom se dijelu (Istra, Primorje, Dalmacija) uvode govornice i kartice tvrtke GPT iz Velike Britanije. Telefonske kartice imale su s jedne strane vidljivu magnetsku traku s impulsima. U kontinentalnom dijelu države instaliraju se telefonske govornice španjolskog proizvođača AMPER i telefonske kartice francuske tvrtke GEMPLUS s vidljivom kontaktnom pločicom modula ispod koje se nalazi ČIP, po kojem su popularno nazvane ČIP KARTICE.

U proljeće 1994. godine HPT uvodi jedinstveni sustav javnih telefonskih govornica i telefonskih čip kartica na cijelom području Hrvatske. Danas je u Republici Hrvatskoj u uporabi više od desetak tisuća telefonskih govornica i godišnje se proizvede nekoliko milijuna telefonskih kartica. Telefonska kartica kao sredstvo za obavljanje telefonskih razgovora, ali i kao novi medij za oglašavanje, odmah je pronašla i svoje strastvene sakupljače. Telefonske kartice se sakupljaju i razmjenjuju diljem svijeta. Putujući muzeji-kolekcije predstavljaju posjetiteljima kartice iz cijelog svijeta i zbližavaju narode i njihove kulture.

                                                                            Hrvatski telefonski katalog 1998.g.

Logo 2  (1999 - 2000)

Logo 3  (2000 - 2004)

Logo 4  (2004 - until to day)

 

Cards chip

● Something about chip on phonecards

This are chips which can be found on Croatian phonecards. Until now there is 10 diffrent chips and from 3 makers: Gemplus, Geisecke & Deverient and Schlumberger.


● Nešto o čipovima za one kojih to interesira

Ovo su čipovi koji se nalaze na Hrvatskim karticama. Do sad ih je 10 različitih i to od 3 proizvođača: Gemplus, Geisecke & Deverient i Schlumberger.


PHONECARDS chip

       
 

Gemplus 1 (France)

1991-1995, 1997-1998

( Gem 1 )

Gemplus 2 (France)

1993-1995, 1997-1998

( Gem 2 )

Gemplus 3 (France)

1994-1997

( Gem 3 )

Gemplus 4 (France)

1998-1999, 2006-2007

( Gem 4 )

 

Geisecke & Deveirent 1 (Germany)

1994

( G&D 1 )

Geisecke & Deveirent 2 (Germany)

1995-1996

( G&D 2 )

Geisecke & Deveirent 3 (Germany)

1999-2005

( G&D 3 )

Geisecke & Deveirent 4 (Germany)

2008-2014

( G&D 4 )

Geisecke & Deveirent 5 (Germany)

2014-2020

( G&D 5 )

     

Schlumberger 1 (France)

1996-1999

( Sc 1 )

Schlumberger 2 (France)

1997

( Sc 2 )

     
Razlika između ( Gem 1 ) - ( Gem 2 )

G.S.M. chip

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
       
31.        

 

Logo Moreno

Logo Moreno je znak koji se nalazi na svim Hrvatskim telefonskim karticama (čip) proizvedenim u Francuskoj. Logo Moreno se kod Hrvatskih čip kartica nalazi u donjem desnom kutu na poleđini kartice. Postoji pet određenih kombinacija. Prva i druga (slika 1 i 2) kombinacije su u obliku samoga Morena koji se nalazi više ili niže u donjem desnom kutu. Treća (slika 3) je tiskani znak Moreno u boji same poleđine. Četvrta i peta (slika 4 i 5) su kombinacija sa tiskanim znakom Morena u boji poleđine, ali i s kombinacijom prvog ili drugog znaka Morena. Neke od tih kombinacija kod određenih telefonskih kartica su vrlo malog tiraža. Svaku od tih kombinacija treba tretirati kao različitost, ne identičnim telefonskim karticama iako im je avers (prednja strana) identična.

Sl. 1 Sl. 2 Sl. 3 Sl. 4 Sl. 5

sjajni Visoki

( V )

sjajni Niski

( N )

Tiskani

( T )

sjajni Niski i Tiskani

( NT )

sjajni Visoki i Tiskani

( VT )


Impulsi

Kod telefonskih kartica u Hrvatskoj od 1991 – 2002.g. pokazatelj istrošenosti kartice su impulsi, a nadalje domaća valuta (Kune). Do 2002.g. imali smo kartice sa 25, 50, 100, 200, 400, 500 i 1000 impulsa. Od 1998.g. kartice sa 400, 500 i 1000 impulsa su povućene iz prodaje. Od svibnja 2002.g. impulse zamjenjuju kune u vrijednosti od 15, 30, 50 i 100 Kn.


Brojevi

Brojevi se od jedne do druge kartice na dovezuju numeričkim redom, tamo gdje završavaju brojevi jedne kartice počinu brojevi druge. Imamo osam do sada osnovnih oznaka i brojeva u katalogu. Postoji dosta specijaliteta sa brojevima. Na nekima nije otisnut broj, otisnuti je na lijevoj ili desnoj strani, otisnut dolje umjesto gore, otisnut s prednje umjesto stražnje strane. Svi ti specijaliteti su naznačeni kod telefonskih kartica.

1. 012345678 bez CRO (  9 brojeva )  06.1991. - 05.1994.        
2. CRO 012345678 sa CRO (  9 brojeva )
3. CRO 123456 sa CRO bez nula

(  6 brojeva )

4. CRO 013234567 sa CRO (  8 brojeva )
         

 

     
5. RH 01234567 sa RH (  8 brojeva )  05.1994. - 07.1995.        
                 
6. HR 01234567 sa HR (  8 brojeva )  12.1994. - do danas        
7. HR 01234567890 sa HR ( 11 brojeva )
8. 01234567890 bez HR ( 11 brojeva )
 
Redoslijed kartica po brojevima
Gemplus Geisecke & Deveirent Schlumberger
(I) serija čipa Gemplus 1,2,3,4 od 1992-1999
(II) serija čipa Gemplus I G&D    

Kod brojeva postoje više vrsta tiska. Ove varijante brojeva počinju 1996 kod čipova Gemplus i Schlumberger.

Čip - Gemplus ( Gem )

verzija 1 - Veliki brojevi

verzija 1.1 - Veliki brojevi (ukoso)

verzija 2 - Mali brojevi

verzija 2.1 - Mali brojevi (ukoso)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Čip - Schlumberger ( Sc )

ver. 1 - VELIKI (kraći)

ver. 2 - MALI (duži)


Kodovi

Osim glavnog KODA za HRVATSKU, postoje i dodatni kodovi raznih duljina, veličina i širina.

 

Glavni kod  ..:: 385 ::..

15 kn

30 kn

 

50 kn

100 kn

Ovi kodovi se odnose na bonove: VIP, SIMPA i TOMATO

kod_01 kod_02 kod_03
kod_04 kod_05 kod_06
kod_07 kod_08 kod_09
kod_10 kod_11 kod_12
   
  kod_13  

VRSTE nosača SIM kartica

          Postoji nekoliko tipova nosača čipova i to:

 1991 - Full Size SIM

 1996 - Mini SIM (Standard SIM)

 2003 - Micro SIM

 2012 - Nano SIM

 2016 - e-SIM

 

 

 

Standard SIM

Standard + Micro SIM

Standard + Micro + Nano SIM
4 zupca

2 TANJA + 2 ŠIROKA zupca

2 TANJA + BEZ zubaca

3 zupca

2 DEBLJA + 3 ŠIROKA zupca

2 DEBLJA + BEZ zubaca

2 DEBLJA zupca

2 DEBLJA + 2 DEBLJA zupca

1 zubac + BEZ zubaca

Nano SIM
1 DEBLJI zubac (USKI držač) 4 zupca + 3 DEBLJA zupca

BEZ zubaca 1 KOSI + BEZ zubaca

1 TANJI zubac

2 TANJA zupca 2 DEBLJA + BEZ zubaca

1 KOSI zubac

Micro SIM

3 zupca
(DEBLJI držač) 1 DEBLJI zubac
1 ŠIROKI zubac 2 DEBLJA zupca

(USKI držač) 1 DEBLJI zubac

 
1 USKI zubac   1 TANJI zubac
   

1 OKOMITI zubac

   
   
2 VODORAVNA zupca    
   
1 KOSI zubac (USKI držač)    
   
2 KOSA OKOMITA zupca    
   
1 KOSI zubac (Standard držač)    
     
 
 
  HOME  
   

zoggy